Ocenění pro Karla Vítka st. a ml. za mimořádný přínos pražskému judu

V říjnu roku 2021 oslavili významné životní jubileum 85 let Karel Vítek starší. Stejně tak jeho syn Karel Vítek mladší – 60 let. Pražský svaz juda se rozhodl oběma Karlům Vítkům udělit čestné uznání za Mimořádný přínos pražskému judu. Je Continue reading Ocenění pro Karla Vítka st. a ml. za mimořádný přínos pražskému judu