Financování

Oddíl se snaží získávat prostředky na svoji činnost nejen z oddílových příspěvků, ale také ze sponzorských darů a jiných příjmů. Je to samozřejmě velmi obtížné, ale dobrá práce trenérů a sportovní i pedagogické výsledky dávají předpoklad, že práce oddílu bude i nadále zdárně pokračovat.


Vzhledem k popsané situaci náš judo klub uvítá každou finanční i materiální pomoc nejen z řad přátel juda, ale i od sponzorů, kterým není lhostejné, jak tráví volný čas naše mládež v tak rizikovém prostředí Prahy.


Na případnou spolupráci se těšíme a předem děkujeme za podporu.