O nás

Náš judistický oddíl se orientuje zejména na práci s mládeží. Do této skupiny podle kriterií Evropské unie spadají věkové kategorie od předškolních dětí až po lidi kolem 30-ti let. Naším cílem je však věnovat se zejména nejmladším a žákovským kategoriím. Oddíl také spolupracuje s dětskými lékaři a již několik let se mu společně s nimi daří odstraňovat dětskou agresivitu nebo popřípadě i přílišnou bázlivost. Na rozdíl od některých jiných klubů trenéři zastávají názor, že tento sport není pouze doménou několika nadaných jedinců, kterým je věnována speciální péče, ale že judo je vhodné pro všechny, kteří o něj mají zájem.

Dobrovolní trenéři a funkcionáři oddílu a další a další z řad rodičů se snaží i přes všechny potíže zajistit nejen pravidelné a kvalitní tréninky, ale doplňují činnost v tělocvičně i o další aktivity pro děti, včetně pravidelných výcvikových táborů. O uznání vysoké úrovně práce oddílu svědčí i to, že na naše letní výcvikové tábory pravidelně přijíždějí družstva mládeže z Velké Británie, Francie a z dalších zemí. Pravidelným hostem a vysoce kvalitním trenérem na těchto letních soustředěních je bývalý předseda Britského svazu juda a současný expert Světové unie judo pan Mick Leigh – 7. Dan a úspěšný trenér mládeže z Francie pan Guy Anelli – 4. Dan.

Stálí trenéři :

  • ing. Karel Vítek starší – 7. Dan,  jedna z legend našeho juda
  • Karel Vítek mladší – 4. Dan
  • Sandra Vítková – 1.Dan
  • Karel Vítek nejmladší – 1.Dan
  • Radek Souček 1. Dan
  • Petr Volf – 1. Dan
  • Petr Kolář – 1. Dan

 

Hostující trenéři:

  • Pavel Sinecký – 2. Dan
  • Antonín Cicko – 4. Dan