Procházka Prokopským údolím

Na základě zájmu starších členů Klubu jsme se rozhodli i přes nezájem začátečníků jít tradiční Procházku Prokopákem.

Sraz je zítra, tedy ve středu 16.6.2021 v 15:00 před východem z metra stanice B Radlická.

Děti z družiny, nebo ti, kdo nesmí jet bez dozoru vyzvedne mezi 14.20-14.30 paní Ondoková – maminka Honzy Ondoka před tělocvičnou. Všichni musí mít lístek na MHD a na nikoho se nečeká !!! Tito účastníci taktéž musí sami oznámit svůj odchod v družině – písemnou formou s podpisem rodičů. Družina o této akci není informována!

Dostatek pití, buřty na opečení, vybavení na pochod, peníze, kamarády či rodiče každý své. Buřty opečeme přibližně v 17.30 u bývalého koupaliště v Prokopském údolí pod Klukovicemi a návrat je plánován kolem 19.30 na konečnou autobusů Velká Ohrada. Dospělí pak v případě zájmu mohou pokračovat v zahrádce U koziček.

Vzhledem k nemoci majitele nebude nejspíš otevřená naše oblíbená občerstvovna Jedová chýše v Prokopáku! Pamatujte na to s občerstvením !!! Bude velké horko !!!